(11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-3,7-二苯基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物|1297613-72-9

产品结构:
(11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-3,7-二苯基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物|1297613-72-9
产品名称:
(11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-3,7-二苯基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物|1297613-72-9
CAS编号:
1297613-72-9
分子式:
C29H21O3P
人气:
发布时间:
2019-12-03 19:52:36
产品说明:

中文名称:(11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-3,7-二苯基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物

英文名称:(11aR)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-diphenyl-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-oxide

CAS号:1297613-72-9

分子式:C29H21O3P

分子量:448.449001

属性

熔点 >300℃

沸点 661.7±65.0 °C(Predicted)

密度 1.42

酸度系数(pKa)1.14±0.20(Predicted)


@ 2018 郑州艾克姆化工有限公司     版权所有     豫ICP备16015857号-2     网站地图
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。